Bogføring, regnskab & økonomi

Vikar & deltidsøkonomichef

Vi træder til med kort varsel, og hjælper hurtigt med løsning af presserende opgaver.

Vikar hjælp.

Har din virksomhed behov for midlertidig assistance med kort varsel, hjælper vi hurtigt. Vi løser vikaropgaver som bogholder, controller, regnskabs- og økonomichef.

Konsulent assistance.

Vi hjælper også gerne med specialopgaver som optimering af administrative rutiner, eller opsætning af regnskabs- og administrationssystemer.

Deltids økonomichef - økonomisk sparring.

Din regnskabsafdeling klarer de daglige ind- og udbetalinger, løn, moms osv., alligevel stoler du ikke helt på det månedsregnskab som udarbejdes, og er derfor varsom med at sende det til banken.

Samtidig mangles assistance til at få udarbejdet et brugbart budget, rentabilitetsvurderinger eller investeringskalkuler. Du savner måske en kompetent person med stor økonomisk indsigt til at drøfte forretningsmæssige aspekter med eller give nødvendige sparring.

Din virksomhed har måske prøvet at have en fuldtids økonomichef, men vedkommende rejste igen, idet der ikke var tilstrækkeligt med ”tunge” arbejdsopgaver til at fylde stillingen ud.

Vi tilbyder at være din virksomheds deltids økonomichef og udfylde det kompetencemæssige gab, som din nuværende regnskabsafdeling indebærer. Vi kvalitetssikrer rapportering, budgettering og andre opgaver.