Bogføring, regnskab & økonomi

Fordele ved outsourcing

altOutsourcing betyder at virksomheden overdrager bogholderi/administration helt eller delvist til os - vi udfører så disse opgaver enten på vort eget kontor eller i virksomheden, alt efter hvad der er optimalt.

Vi er altid meget tæt på virksomheden, dog uden altid at være til stede. Vi står til rådighed hver dag inden for normal arbejdstid og er aldrig længere væk end den nærmeste telefon.

Fordele ved at "outsource" regnskabs- og økonomifunktionen:


  • Din virksomhed betaler kun for den tid vi benytter på netop din virksomhed.
  • Ingen personaleproblemer ved sygdom, ferie, barsel, opsigelser mm.
  • Besparelse på revisorregningen, idet vores materiale og afstemninger gør at revisoren ikke skal bruge mange ressourcer på at færdiggøre det.
  • Få frigivet ressourcer og tid til at koncentrere dig om det væsentlige - din virksomhed og dine kunder.

Fleksible løsninger:

  • Arbejdet kan udføres kvartalsvis, månedsvis eller oftere.
  • Arbejdet kan udføres i virksomheden eller på vort kontor, alt efter ønske.
  • Bogføring kan enten foregå på vores bogføringsystemer eller via online opkobling til pc'er i jeres egen virksomhed.