Bogføring, regnskab & økonomi

Vikar & deltidsøkonomichef

altVi træder til med meget kort varsel, og hjælper hurtigt med løsning af presserende opgaver. Har din virksomhed behov for midlertidig eller permanent assistance med kort varsel, hjælper vi hurtigt.

Vikar hjælp.

Vi løser vikaropgaver som bogholder, controller, regnskabs- og økonomichef.

Konsulent assistance.

Vi hjælper også gerne med specialopgaver som optimering af administrative rutiner, eller opsætning af regnskabs- og administrationssystemer.

Deltids økonomichef - økonomisk sparring.

Din regnskabsafdeling klarer de daglige ind- og udbetalinger, løn, moms osv., alligevel stoler du ikke helt på det månedsregnskab der udarbejdes, og er derfor lidt varsom med at sende det til banken eller andre samarbejdspartnere.

Samtidig mangles assistance til at få udarbejdet et brugbart budget, rentabilitetsvurderinger eller investeringskalkuler. Du savner måske en kompetent person med stor økonomisk indsigt til at drøfte forretningsmæssige aspekter med eller give nødvendige sparring.

Din virksomhed har måske prøvet at have en fuldtids økonomichef, men vedkommende rejste igen, idet der ikke var tilstrækkeligt med ”tunge” arbejdsopgaver til at fylde stillingen ud.

Vi tilbyder at være din virksomheds deltids økonomichef og dermed udfylde det kompetencemæssige gab, som din nuværende regnskabsafdeling indebærer. Vi kvalitetssikrer den løbende rapportering, hjælper med budgetteringen og andre tungere opgaver.